Dětský Letní Výtvarný Tábor / Children’s Summer Art Camp

Details

Nabízíme vám letní tábor pro děti v keramické dílně KVAK v Koněšíně u Třebíče. Dílna je situována na statku se zahradou
v krásném přírodním prostředí nedaleko Dalešické přehrady. Tábora je možné se zúčastnit pobytovou nebo denní formou. Program je kreativně zaměřený a kromě dalších výtvarných technik bude součástí aktivit také výroba keramiky. Letos bude tábor dvojjazyčný, vedle češtiny spolu budeme co nejvíce komunikovat anglicky. Hlavními průvodci jsou americký výtvarník a lektor Christopher Gaston a dramaterapeutka a lektorka lesní školy Lucie Gaston. Podporujeme kreativitu, představivost a individualitu dětí, aby si mohly hrát, svobodně tvořit a učení angličtiny je bavilo. Tábor zakončíme oslavou naší společné tvořivosti, na kterou budou srdečně zváni také rodiče.
.
Summer camp (overnight stay or day attendance available) based in KVAK ceramic studio set in beautiful natural surroundings of Koněšín (near Třebíč and Dalešice reservoir). The camp is focused on art and creativity, we’ll be exploring ceramics and other artistic techniques. The camp is English-Czech bilingual and is facilitated by American artist Christopher Gaston and Dramatherapist and Forest School practitioner Lucie Gaston. Children will be developing their imagination, creativity, and artistic expression. We will be having fun, playing, creating and enjoying the beautiful natural surroundings and nearby woodlands and lake. At the end, we will hold a celebration of our creativity where the parents will be welcome to join us.
5 Days to the Moon - Chameleon Art / xenovision

5 Days to the Moon

Výtvarné tábory v angličtině vedené americkým výtvarným umělcem a lektorem. Děti zde budou tvořit a hrát si a učení angličtiny je bude bavit. V průběhu tábora budeme komunikovat výhradně anglicky, děti stráví s rodilým mluvčím celkem 45 hodin. Podporujeme kreativitu, představivost a individualitu každého dítěte. Předešlou práci si můžete prohlédnout zde: http://xenovision.net/human/

Summer day camps focused on art, creativity and free play. Each camp is run by an American artist Christopher Gaston and Dramatherapist and Forest School practitioner Lucie Gaston. Children will be developing their imagination, creativity, and artistic expression. We will be based in a Mongolian Yurt and playing, creating and enjoying the beautiful natural surroundings of EnviKlub Hurá Ven.

Věk/age: 5-9

Tábor bude mít za cíl překonat cestu z Prahy až na Měsíc. Budeme potřebovat dopravní prostředky, které nás přepraví po souši, přes hory, řeky, moře a oceány až do mezigalaktického terminálu, kde si vymyslíme a postavíme pořádnou vesmírnou loď, se kterou se dopravíme až na Měsíc a zpátky. Budeme plánovat, vymýšlet, řešit problémy, tvořit a hrát si.

K PŘIHLÁŠENÍ POUŽIJTE NÁSLEDUJÍCÍ DOTAZNÍK:   https://goo.gl/forms/SBpYyppWTTMU5r7o2

Our mission will be to take a trip all the way to the Moon. In order to do that, we will need to design and build vehicles that will enable us to travel across the land, over the mountains, and oceans to get to the intergalactic terminal, where we will build a spaceship to take us to the Moon and back. We will be thinking, planning, problem-solving, creating, playing and having fun.

USE THE FOLLOWING QUESTIONNAIRE TO LOG IN:  https://goo.gl/forms/SBpYyppWTTMU5r7o2

Play of Creativity - Chameleon Art / xenovision

Play of Creativity

Výtvarné tábory v angličtině vedené americkým výtvarným umělcem a lektorem. Děti zde budou tvořit a hrát si a učení angličtiny je bude bavit. V průběhu tábora budeme komunikovat výhradně anglicky, děti stráví s rodilým mluvčím celkem 45 hodin. Podporujeme kreativitu, představivost a individualitu každého dítěte. Předešlou práci si můžete prohlédnout zde: http://xenovision.net/human/

Summer day camps focused on art, creativity and free play. Each camp is run by an American artist Christopher Gaston and Dramatherapist and Forest School practitioner Lucie Gaston. Children will be developing their imagination, creativity, and artistic expression. We will be based in a Mongolian Yurt and playing, creating and enjoying the beautiful natural surroundings of EnviKlub Hurá Ven.

 

Věk/age: 4-7

Program výtvarně zaměřených aktivit a improvizačních her které pomohou dětem rozvíjet svou kreativitu a představivost v přátelském prostředí. Děti budou mít možnost najít svůj přirozený talent a objevit výtvarné schopnosti o kterých možná ani netušily. Budeme hrát pohybové a jiné hry a pracovat s různými výtvarnými médii.

K PŘIHLÁŠENÍ POUŽIJTE NÁSLEDUJÍCÍ DOTAZNÍK:   https://goo.gl/forms/SBpYyppWTTMU5r7o2

Program of art based activities and games that will help the children to develop their creativity and imagination in a friendly outdoor environment. The children will have an opportunity to discover their natural talents and artistic abilities they might not know they have. We will play games and we will be creative using various artistic media.

USE THE FOLLOWING QUESTIONNAIRE TO LOG IN:  https://goo.gl/forms/SBpYyppWTTMU5r7o2

Nature Art Adventure - Chameleon Art / xenovision

Nature Art Adventure

Výtvarné tábory v angličtině vedené americkým výtvarným umělcem a lektorem. Děti zde budou tvořit a hrát si a učení angličtiny je bude bavit. V průběhu tábora budeme komunikovat výhradně anglicky, děti stráví s rodilým mluvčím celkem 45 hodin. Podporujeme kreativitu, představivost a individualitu každého dítěte. Předešlou práci si můžete prohlédnout zde: http://xenovision.net/human/

Summer day camps focused on art, creativity and free play. Each camp is run by an American artist Christopher Gaston and Dramatherapist and Forest School practitioner Lucie Gaston. Children will be developing their imagination, creativity, and artistic expression. We will be based in a Mongolian Yurt and playing, creating and enjoying the beautiful natural surroundings of EnviKlub Hurá Ven.

 

Věk/age: 4-7

Aktivity zaměřené na poznávání přírody a sebe sama. Děti budou mít příležitost prohloubit a rozšířit si své vnímání přírody a světa kolem nás. Budeme si hrát a tvořit s využitím inspirace vycházející z našeho okolí a materiálů darovaných lesem. V objevování zapojíme všechny smysly.

K PŘIHLÁŠENÍ POUŽIJTE NÁSLEDUJÍCÍ DOTAZNÍK:   https://goo.gl/forms/SBpYyppWTTMU5r7o2

Art based activities aimed at discovering nature and learning about ourselves. The children will have the opportunity to deepen their relationship with nature and the world around us. We will be playing and creating using natural materials and engaging with the natural world using all our senses.

USE THE FOLLOWING QUESTIONNAIRE TO LOG IN:  https://goo.gl/forms/SBpYyppWTTMU5r7o2

Workshop – Pálení raku / Workshop – Wood Fired…

Details

Předpokládáme aktivní zapojení účastníků při pálení. Pálit budeme vlastní výrobky z minulých workshopů nebo si výrobky přivezete, případně využijete přežahlou keramiku z našich zásob.

 

Details

Students will have the chance to participants in the burning process of Raku. We will fire our own ceramic bisque-ware from past workshops or bring your bisque-ware, or you can use the bisque ceramics from our stores.

Pálení keramiky v ohni / Setting Ceramics on Fire

Details

Možnosti pálení v peci na dřevo. Pálení v menší plynové venkovní peci jen v případě většího množství výrobků.

Účastníci prvního workshopu (26.4.2019), mohou použít výrobky z minula, které vyrobili po naložení výpalu pece.

Noví účastníci jsi mohou dovézt výrobky vlastní, po přežahu – prvním výpalu nebo jsi mohou vybrat z naší keramiky.

Budeme pracovat s engobami a glazurami na vysoký výpal.

Details

Burning options in a wood oven. Burning in a smaller gas outdoor oven only for a larger number of products.

The participants of the first workshop (April 26, 2019) can use the products from the past produced after the furnace firing.

New entrants can bring their own products, after survival – first firing or you can choose from our ceramics.

We will work with engobes and glazes for high firing.


Workshop pálení keramiky v peci na dřevo / Ceramics…

Schedule
Friday, April 26, 2019
2:00 PM
1. Den – Modelování, vytváření točením ze šamotové keramické hmoty. Naložení pece, sušení a přežah – první pálení
Saturday, April 27, 2019
9:00 AM
2. Den – Modelování, příprava glazur, engob, glazování, naložení pece, výpal
Sunday, April 28, 2019
9:00 AM
3. Den – Program podle zájmu: modelování, točení, výměna zkušeností, petanque grilování. Odpoledne vykládáni pece