192646_1784338161705_5364243_o

Genki Neutron © xenovision@xenovision.netGenki Neutron series, ceramic art by xenovision - Christopher M. Gaston, Gallery Midori, Mashiko, Japan.