191074_1784337761695_6593709_o

Genki Neutron © xenovision@xenovision.netGenki Neutron series, ceramic art by xenovision - Christopher M. Gaston, Gallery Midori, Mashiko, Japan.