Dětský Letní Výtvarný Tábor / Children’s Summer Art Camp

Details

Nabízíme vám letní tábor pro děti v keramické dílně KVAK v Koněšíně u Třebíče. Dílna je situována na statku se zahradou
v krásném přírodním prostředí nedaleko Dalešické přehrady. Tábora je možné se zúčastnit pobytovou nebo denní formou. Program je kreativně zaměřený a kromě dalších výtvarných technik bude součástí aktivit také výroba keramiky. Letos bude tábor dvojjazyčný, vedle češtiny spolu budeme co nejvíce komunikovat anglicky. Hlavními průvodci jsou americký výtvarník a lektor Christopher Gaston a dramaterapeutka a lektorka lesní školy Lucie Gaston. Podporujeme kreativitu, představivost a individualitu dětí, aby si mohly hrát, svobodně tvořit a učení angličtiny je bavilo. Tábor zakončíme oslavou naší společné tvořivosti, na kterou budou srdečně zváni také rodiče.
.
Summer camp (overnight stay or day attendance available) based in KVAK ceramic studio set in beautiful natural surroundings of Koněšín (near Třebíč and Dalešice reservoir). The camp is focused on art and creativity, we’ll be exploring ceramics and other artistic techniques. The camp is English-Czech bilingual and is facilitated by American artist Christopher Gaston and Dramatherapist and Forest School practitioner Lucie Gaston. Children will be developing their imagination, creativity, and artistic expression. We will be having fun, playing, creating and enjoying the beautiful natural surroundings and nearby woodlands and lake. At the end, we will hold a celebration of our creativity where the parents will be welcome to join us.

Workshop – Pálení raku / Workshop – Wood Fired…

Details

Předpokládáme aktivní zapojení účastníků při pálení. Pálit budeme vlastní výrobky z minulých workshopů nebo si výrobky přivezete, případně využijete přežahlou keramiku z našich zásob.

 

Details

Students will have the chance to participants in the burning process of Raku. We will fire our own ceramic bisque-ware from past workshops or bring your bisque-ware, or you can use the bisque ceramics from our stores.

Pálení keramiky v ohni / Setting Ceramics on Fire

Details

Možnosti pálení v peci na dřevo. Pálení v menší plynové venkovní peci jen v případě většího množství výrobků.

Účastníci prvního workshopu (26.4.2019), mohou použít výrobky z minula, které vyrobili po naložení výpalu pece.

Noví účastníci jsi mohou dovézt výrobky vlastní, po přežahu – prvním výpalu nebo jsi mohou vybrat z naší keramiky.

Budeme pracovat s engobami a glazurami na vysoký výpal.

Details

Burning options in a wood oven. Burning in a smaller gas outdoor oven only for a larger number of products.

The participants of the first workshop (April 26, 2019) can use the products from the past produced after the furnace firing.

New entrants can bring their own products, after survival – first firing or you can choose from our ceramics.

We will work with engobes and glazes for high firing.


Workshop pálení keramiky v peci na dřevo / Ceramics…

Schedule
Friday, April 26, 2019
2:00 PM
1. Den – Modelování, vytváření točením ze šamotové keramické hmoty. Naložení pece, sušení a přežah – první pálení
Saturday, April 27, 2019
9:00 AM
2. Den – Modelování, příprava glazur, engob, glazování, naložení pece, výpal
Sunday, April 28, 2019
9:00 AM
3. Den – Program podle zájmu: modelování, točení, výměna zkušeností, petanque grilování. Odpoledne vykládáni pece